Betalingen en kosten
Btw-regelgeving voor verkoop op Catawiki binnen de EU

Als u goederen in een EU-land verkoopt, moet u zich waarschijnlijk registreren voor belasting toegevoegde waarde (btw) in elk land waarin u verkoopt. Btw is een belasting die btw-plichtige handelaren in de EU optellen bij de prijs van de goederen die ze verkopen. Ze dragen deze btw over aan de nationale belastingdienst wanneer ze hun belastingaangifte indienen. 

Als u op Catawiki verkoopt, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u zich houdt aan deze btw-regelgeving. We kunnen actie ondernemen tegen uw account(s) als we denken dat u zich niet aan de relevante regels houdt.

We raden u aan deze pagina aandachtig te lezen als u geïnteresseerd bent om op Catawiki te verkopen. Deze informatie is puur informatief en is geen juridisch of fiscaal advies.

Bezoek deze website voor meer informatie over specifieke btw-regels per land: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-country-specific-information-vat_en

 

Het niet naleven van toepasselijke btw-regels

Als u op Catawiki verkoopt en u voldoet niet aan uw btw-verplichtingen en/of u voorziet ons niet van uw bedrijfsinformatie en/of een geldig en correct nationaal btw-nummer, kunnen we actie ondernemen tegen uw account(s) . Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • - Beperken van verkoop
 • - Kavels verwijderen uit de veiling
 • - Opschorting of beëindiging van uw account(s)

We kunnen ook voorkomen dat u op ons online marktplaats verkoopt als we voldoende reden hebben om aan te nemen dat u zich niet aan de relevante btw-regels houdt. Als de lokale belastingdienst om informatie over uw account(s) vraagt, zijn we wettelijk verplicht deze te verstrekken.

 

Lokale belastingregels van de EU

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over Duitse en Britse btw-regels. Deze regels kunnen op u van toepassing zijn, dus lees ze zorgvuldig door.

Om ervoor te zorgen dat we onze verplichtingen uit hoofde van de toepasselijke belastingregels naleven, kunnen we u vragen om btw-informatie aan ons te verstrekken als we denken dat deze belastingregels op u van toepassing zijn. Neem alstublieft contact op met een belastingadviseur als u niet zeker weet of deze regels op u van toepassing zijn.

Let op: mogelijk moet u zich registreren voor btw en ons hierover informeren, zelfs als we niet om uw btw-gegevens vragen.

 

 1. 1. Waarom moet ik mijn btw-gegevens (bijv. een certificaat van btw-registratie) naar Catawiki sturen?

Als online marktplaats zijn we verplicht om belastinggerelateerde informatie te verzamelen van elke verkoper die valt onder de nationale btw-wetgeving. In de onderstaande tabel vindt u informatie over of/wanneer u wordt beïnvloed door deze btw-regels en wat u ons dient te verstrekken.

 

 1. 2. Wanneer zijn de btw-regels op mij van toepassing?

Alle verkopers, zowel professioneel als particulier, moeten btw betalen als ze voldoen aan de criteria in de onderstaande tabel. Als een van de onderstaande situaties op u van toepassing is, moet u zich registreren voor btw en ons bepaalde btw-informatie verstrekken (bijvoorbeeld een belastingcertificaat). Als u goederen opslaat, verplaatst of verkoopt in meerdere EU-landen, moet u zich mogelijk in meerdere landen voor btw registreren.

 

De onderstaande informatie geeft uw potentiële btw-verplichtingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk weer. We zullen in de nabije toekomst informatie over andere EU-landen toevoegen. 

BTW REGELGEVING VOOR DUITSLAND

Volgens de “Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften”, moet u zich registreren voor btw als:

U bent gevestigd:

In Duitsland, en

In een ander EU-land (niet Duitsland), en

Buiten de EU, en

 • - u slaat goederen op in Duitsland, en
 • - u verkoopt regelmatig aan i) klanten in Duitsland of ii) particuliere klanten in een ander EU-land, en uw omzet overschrijdt de drempel voor verkoop op afstand van het EU-land van de klant niet (lees hier meer over de drempel voor verkoop op afstand), en
 • - Uw omzet overschrijdt 17.500 per kalenderjaar.
 • - U slaat goederen op in Duitsland en verkoopt deze goederen aan Duitse klanten, of
 • - U slaat goederen op in een ander EU-land en u verkoopt deze goederen aan particuliere klanten in Duitsland, en uw jaarlijkse omzet overschrijdt 100.000. 
 • - U slaat goederen op in Duitsland en verkoopt deze goederen aan klanten in Duitsland, of
 • - U slaat goederen op in Duitsland en verkoopt deze goederen aan particuliere klanten in een ander EU-land, en uw omzet overschrijdt de drempel voor verkoop op afstand van het EU-land van de klant niet (lees hier meer over de drempel voor verkoop op afstand), of
 • - U slaat goederen op in een ander EU-land en verkoopt deze goederen aan particuliere klanten in Duitsland, en uw jaarlijkse omzet overschrijdt €100.000, of
 • - U verkoopt goederen die u buiten de EU opslaat aan klanten in Duitsland en u bent de officiële importeur/aansprakelijk voor de regeling van de inklaring. 

*Deze informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies. De inhoud is mogelijk niet actueel en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Elke verkoper moet rekening houden met zijn individuele positie.

 

BTW REGELGEVING VOOR HET VK

Volgens de UK Value Added Tax Act 1994 moet u zich registreren voor btw in het Verenigd Koninkrijk als:

U bent gevestigd:

In het Verenigd Koninkrijk, en

In een ander EU-land, en

Buiten de EU, en

 • - U slaat goederen op in het Verenigd Koninkrijk en
 • - U verkoopt regelmatig aan i) klanten in het Verenigd Koninkrijk of ii) particuliere klanten in een ander EU-land, en uw omzet overschrijdt de drempel voor verkoop op afstand van het EU-land van de klant niet (lees hier meer over de drempel voor de verkoop op afstand), en
 • - Uw omzet overschrijdt £85.000 per kalenderjaar.
 • - U slaat goederen op in het Verenigd Koninkrijk en verkoopt deze goederen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk, of
 • - U slaat goederen op in een ander EU-land en verkoopt deze goederen aan particuliere klanten in het Verenigd Koninkrijk, en uw jaarlijkse omzet overschrijdt £70.000.
 • - U slaat goederen op in het Verenigd Koninkrijk en verkoopt deze goederen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk, of
 • - U slaat goederen op in het Verenigd Koninkrijk en verkoopt deze goederen aan particuliere klanten in een ander EU-land en uw omzet overschrijdt de drempel voor verkoop op afstand van het EU-land van de klant niet (lees hier meer over de drempel voor verkoop op afstand), of
 • - U slaat goederen op in een ander EU-land en verkoopt deze goederen aan particuliere klanten in het Verenigd Koninkrijk, en uw omzet overschrijdt £70.000, of
 • - U verkoopt goederen die u buiten de EU opslaat aan klanten in het Verenigd Koninkrijk en u bent de officiële importeur / aansprakelijk voor de regeling van de inklaring. 

*Deze informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies. De inhoud is mogelijk niet actueel en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Elke verkoper moet rekening houden met zijn individuele positie.

 

 1. 3. Wat moet ik doen als de btw-regelgeving op mij van toepassing zijn? 
 

Registreer voor btw

Verstrek ons de volgende informatie:

Duitsland

U dient zich in te schrijven bij een bevoegd belastingkantoor in Duitsland. Deze zullen u een btw-nummer verstrekken. Nadat u geregistreerd bent, kunt u een certificaat aanvragen (“Bescheinigung nach § 22f UStG”).

Als u niet in Duitsland bent gevestigd, kunt u hier het relevante Duitse belastingkantoor vinden.

Stuur uw Duits belastingcertificaat ("Bescheinigung nach §22f UStG") naar tax_registration@catawiki.com.

U kunt hier meer informatie vinden.

Als u een e-mail van ons heeft ontvangen waarin u om uw certificaat wordt gevraagd, beantwoordt u dan deze e-mail met uw belastingcertificaat. 

Verenigd Koninkrijk

U dient zich in het Verenigd Koninkrijk voor btw te registreren met behulp van het VAT1 formulier van de HMRC (de Britse belastingdienst).

Als u niet in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, kunt u zich registreren met behulp van het VAT1A formulier.

Stuur uw Britse btw-registratie naar tax_registration@catawiki.com.

Als u een e-mail van ons heeft ontvangen waarin u om uw certificaat wordt gevraagd, beantwoordt u dan deze e-mail met uw belastingcertificaat. 

 

 1. 4. Ik ben een particuliere verkoper. Waarom moet ik mijn btw-gegevens verstrekken?

Zelfs als u uw bedrijf niet bij een nationale belastingdienst heeft geregistreerd, moet u mogelijk nog steeds btw betalen. Als u regelmatig artikelen verkoopt, moet u een btw-registratie certificaat aanvragen als uw omzet de volgende drempels overschrijden: 

 

Deze btw-regels zijn op u van toepassing als u regelmatig goederen verkoopt voor meer dan een totaal van (per kalenderjaar):

Duitsland

17.500

Verenigd Koninkrijk

£85.000

 

 1. 5. Ik ben een particuliere verkoper en ik heb slechts één of een paar items verkocht. Zijn de nationale btw-regels op mij van toepassing? 

De nationale btw-regelgeving is van toepassing op particuliere verkopers als deze op regelmatige basis items verkopen voor een bedrag dat bovengenoemde drempelbedragen overschrijdt (zie vraag 4). Als u regelmatig verkoopt of als u meer items wilt verkopen, raden we u aan om contact op te nemen met een belastingadviseur om te controleren of u voor btw moet worden geregistreerd. 

 

 1. 6. Ik heb meerdere Catawiki-accounts. Moet ik voor elk account btw-gegevens verstrekken?

U hoeft ons geen btw-informatie te verstrekken voor elke account, zolang de informatie in elke account overeenkomt met de informatie op uw belastingregistratie certifica(a)t(en) of overeenkomt met de informatie in het btw informatie uitwisselingssysteem (VIES) dat u ons verstrekt heeft. 

 

EU-belastingautoriteiten

 

Nederland (belastingdienst)


Verenigd Koninkrijk (HMRC)

 

Duitsland (BZSt)

 

Frankrijk (DGFiP) 


Italië (Agenzia Entrate)


Spanje (Agencia tributaria)

 

Was dit artikel nuttig?
Bedankt voor je feedback!
Vertel ons iets meer over het artikel
Selecteer alsjeblieft alles wat van toepassing is
Bedankt voor je feedback!
Neem contact met ons op