Kavels en bestellingen
Ik wil mijn aankoop annuleren


Kennisgeving van herroeping


Om van het herroepingsrecht gebruik te maken, dient u binnen 14 dagen na ontvangst van het Kavel aan te geven dat u van de koop afziet. Dit kunt u gemakkelijk doen door via ons Online Verkoopplatform een bericht naar de Verkoper te sturen. 


Vul hiervoor dit formulier in: herroepinsformulier.


Bevestiging van het verzoek tot annulering


Zodra u de Verkoper of ons heeft geïnformeerd dat u uw aankoop wilt annuleren, beoordelen we uw aanvraag. Zodra we uw verzoek hebben goedgekeurd, sturen we u zo snel mogelijk het retouradres van de Verkoper.


Als annulering onder het herroepingsrecht niet mogelijk is, zullen we uitleggen waarom het herroepingsrecht niet van toepassing is op die specifieke aankoop.


Herroepingsrechtbeleid


Het doel van ons Herroepingsrechtbeleid is om het herroepingsrecht uit te leggen dat is vastgelegd in de EU-richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU) (‘de Richtlijn’). Dit beleid vormt een integraal onderdeel van onze Gebruiksvoorwaarden. We verstrekken deze informatie namens alle Professionele Verkopers die ons Online Verkoopplatform gebruiken om hun Kavels te verkopen aan Kopers die in de Europese Economische Ruimte (EER) wonen.


De Richtlijn geeft Kopers het recht om elke aankoop die is gekocht van een Professionele Verkoper (aangegeven door het 'Pro'-logo naast hun naam op een kavelpagina) te annuleren en terug te sturen, zolang (i) de Koper geen Kavels koopt in een professionele hoedanigheid en (ii) de Koper in een land binnen de EER woont.


Het herroepingsrecht geeft Kopers die in aanmerking komen (‘Consumenten’) een ‘bedenkperiode’ van 14 dagen om te beslissen of ze hun aankoop willen behouden. Binnen deze bedenktijd kan een Consument de aankoop annuleren zonder opgave van reden. We raden echter aan om wel een reden op te geven. Dit geeft ons de kans om het probleem op te lossen of te voorkomen dat hetzelfde probleem zich in de toekomst voordoet. Als u volgens de Richtlijn in aanmerking komt als Consument, is het volgende van toepassing op uw aankopen.


Het begin van de bedenktermijn van 14 dagen


De bedenkperiode begint op de dag nadat u het Kavel heeft ontvangen of:


 1. Als het Kavel in meer dan één zending wordt afgeleverd of uit meerdere delen bestaat, begint deze op de dag van de laatste zending of de dag waarop het laatste deel wordt afgeleverd.
 2. Voor afspraken over de regelmatige levering van Kavels gedurende een bepaalde periode, begint deze op de dag dat u het eerste Kavel heeft ontvangen.


U kunt uw aankoop ook annuleren voordat u het Kavel heeft ontvangen.


Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd


Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het Kavel en de verpakking. U mag het Kavel op dezelfde manier inspecteren als in een offline winkel.


Het is belangrijk dat u voorzichtig omgaat met het Kavel omdat de Verkoper u aansprakelijk kan stellen voor elke waardevermindering die wordt veroorzaakt door onzorgvuldige behandeling. Onder zorgvuldige behandeling wordt verstaan dat u het Kavel mag inspecteren op een manier die acceptabel is om de aard, de kenmerken en de werking van het Kavel vast te stellen. Als de Verkoper beweert dat u de waarde van het Kavel heeft verminderd, zullen wij niet bemiddelen in deze claim. U dient in dat geval rechtstreeks met de Verkoper een oplossing te vinden.


Terugsturen van het Kavel


Het Kavel, inclusief alle bijbehorende accessoires die bij de levering zijn geleverd, moet binnen 14 dagen na onze goedkeuring van uw verzoek aan de Verkoper worden geretourneerd. Indien mogelijk, moet u het Kavel in de oorspronkelijke staat en verpakking retourneren.


Als het Kavel niet binnen 14 dagen na onze goedkeuring aan de Verkoper wordt geretourneerd, verliest u uw herroepingsrecht en wordt de Verkoper betaald.


Als het Kavel binnen de voornoemde 14 dagen naar de Verkoper wordt teruggestuurd en er geen problemen zijn met betrekking tot de verzending of schade van het Kavel, krijgt u de koopsom en de verzendkosten terugbetaald. Als de Verkoper al een betaling voor dat Kavel heeft ontvangen, is hij verplicht u te vergoeden voor de koopsom en de verzendkosten.


Kosten van retourzendingen


Als u een Kavel annuleert en terugstuurt onder het herroepingsrecht, draagt u de directe kosten, het risico en de last van de retourzending.


We raden ten zeerste aan om het Kavel goed en veilig te verpakken en verzekerde verzending te gebruiken. Als de Verkoper kan aantonen dat het Kavel beschadigd of verloren is gegaan tijdens de retourzending, staat het ons vrij om de Verkoper te betalen. In dat geval moet u (i) rechtstreeks contact opnemen met de Verkoper om eventuele (gedeeltelijke) restitutie te regelen en/of (ii) contact opnemen met het verzendbedrijf om eventuele schadevergoeding te vorderen.


Uitgesloten producten


De volgende producten en diensten die op ons Online Verkoopplatform kunnen worden aangeboden, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, in overeenstemming met de Richtlijn. Deze lijst bevat de meest relevante producten en/of diensten die op Catawiki worden verkocht en die door de Richtlijn worden uitgesloten. U kunt de aankoop van de volgende Kavels niet herroepen:


 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Professionele Verkoper geen controle heeft en die zich binnen de bedenkperiode kunnen voordoen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, bepaalde edelstenen en edelmetalen en daaruit geproduceerde goederen. Bijvoorbeeld diamanten, sieraden gemaakt met waardebepalende diamanten, gouden munten en edelmetalen.
 2. Producten die volgens uw specificaties zijn gemaakt of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 4. Contracten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, op voorwaarde dat het contract een specifieke datum of periode vaststelt waarop de vrijetijdsactiviteiten moeten plaatsvinden.
 5. Servicecontracten met betrekking tot huisvesting, op voorwaarde dat het contract een specifieke datum of periode voor het gebruik van de accommodatie bepaalt, en op voorwaarde dat dit voor ander gebruik dan is dan voor privédoeleinden, het vervoer van goederen, autoleasing diensten of catering.
 6. Verzegelde producten waarvan de zegel verbroken is en die om gezondheids-of hygiënische redenen niet teruggestuurd kunnen worden.
 7. Alcoholhoudende dranken met een waarde bepaald door schommelingen op de markt waarover de Professionele Verkoper geen controle heeft, als de prijs werd overeengekomen toen u het verkoopcontract aanging, maar de dranken slechts na 30 dagen aan u kunnen worden geleverd.
 8. Verzegelde audio-opnames, video-opnames of computer software waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen op dergelijke publicaties.Was dit artikel nuttig?
Bedankt voor je feedback!
Vertel ons iets meer over het artikel
Selecteer alsjeblieft alles wat van toepassing is
Bedankt voor je feedback!
Neem contact met ons op