De koper beroept zich op zijn herroepingsrecht onder het consumentenrecht van de EU en wil het kavel binnen de toegewezen twee weken retourneren. Wat moet ik doen?

Biedingen op een veiling zijn bindend. Als een koper een veiling heeft gewonnen, is de koper verplicht om dit kavel af te nemen als de verkoper een particulier is. De meeste verkopers op Catawiki zijn particulier.

Indien de verkoper van het kavel een bedrijfsmatig verkoper is (te herkennen aan het 'Pro' logo naast de winkelnaam), en de koper is een consument woonachtig binnen de EU, dan heeft de koper het recht om de koopovereenkomst te annuleren zonder opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst van het kavel, mits de aard van het kavel een dergelijke annulering mogelijk maakt.

Indien de koper de koopovereenkomst wenst te annuleren, dan kan hij dat eenvoudig doen via zijn account. Als een kavel onder deze omstandigheden wordt geretourneerd, dient de koper de verzendkosten voor zijn rekening te nemen, inclusief bijvoorbeeld kosten voor speciaal transport bij grotere kavels. De oorspronkelijke transportkosten zullen worden geretourneerd aan de koper. De koper is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het kavel als zijn behandeling daarvan verder gaat dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking vast te stellen.