Suicide; Simon Oomius & Cornelis van Poudroyen - Bescherminge des levens, tegens selfs-moorderye [Gebonden met:] De Rijckdom van Godes Genade - 1654/1660

Omschrijving
Suicide; Simon Oomius & Cornelis van Poudroyen - Bescherminge des levens, tegens selfs-moorderye [Gebonden met:] De Rijckdom van Godes Genade - 1654/1660
Filosofie, Geneeskunde, Psychologie, Religie - Aantal: 2 - Boek

Simon OOMIUS (1630 - 1706) - Prophylacticum Vitae. Ofte Bescherminge des Levens, Tegens Selfs-Moorderye. Dat is, Een Tractaet, in 't welcke in 't breede I. De nature van de indirecte, en directe Selfs-moorderye wordt verklaert. II. De oorsaken worden voor-gestelt, door dewelcke de menschen, tot het begaen van dit grouwelijcke feyt, bewooghen zijn gheworden. III. De redenen worden by-gebracht, om te bevestighen, dat het in geenderley gelegentheyt geoorlooft is, hem selven te doorden. IV. De tegenwerpingen beantwoordt worden, die tot verdedinghe van dese sonde, zijn voort-gebracht. V. De middelen aengewesen worden, tot voor-kominghe van dese sonde. VI. Onder-socht wordt, wat van de eeuwighen staet der Selfs-moordenaers te gevoelen zy. Door Simon Oomius. In dit Geschrift wort oock breeder gesproocken van de Wanhope, ende Sonde tegen den H. Geest, ende by die gelegentheyt wort getoont, wat men van Franc. Spira behoorde te gevoelen.

Impr. :
t' Amsterdam, By Jacob Benjamyn, (Iacob Benjamin) Boeck-verkooper in de Warmoes-straet, by d'enge Kerck-steeg, in de Druckery, Ao. 1660 (An. 1660)
Colofon:
t' Amsterdam, Gedruckt by Christoffel Cunradus, Boeck-drucker op d'Egelantiersgracht, Anno 1660

[16], 336, [8] pag.

OOMIUS was de eerste Nederlandse schrijver die een christelijke verhandeling over suïcide schreef. Dit werk komt zelden op de markt!

Cornelius van POUDROYEN - De Rijckdom van Godes Genade. Dat is, Een grondige ende eenvoudige verklaringe over 't eerste Capittel des Sendt-briefs des Apostel Pauli tot die van Ephesen, van het 3. vers tot het 15. toe. Vervatende de uytnemende segeningen ende weldaden, die den Geloovigen van Godt uyt genade in Christo Jesu zijn toe-gebraght. Tot troost van alle vrome kinderen Gods in 't licht gegeven. Door Cornelius Poudroyen.

Tot Utrecht door Willem Snellaert, 1654
[XIV, 6] 354 [2] pag.
Buitengewoon zeldzaam werk !

POUDROYEN was Voetiaan en werd in 1642 predikant te Crevecoeur bij 's Hertogenbosch. Hij overleed in 1662.

Conditie: Gebonden in contemporaine overslaand perkamenten band. Vochtvlek bovenaan vanaf pagina 170 van het eerste werk en deels in het tweede werk. In het tweede werk is pagina 45-60 in kopie. Het perkament is vuil maar goed. Boekblok is goed en opnieuw in de band gezet.
Twee uiterst zeldzame collectors items in oorspronkelijke perkamenten band.

Deze kavel wordt aangetekend verzonden.


Kavelgegevens
Object
Boek
Aantal boeken
2
Onderwerp
Filosofie, Geneeskunde, Psychologie, Religie
Auteur/ Illustrator
Suicide; Simon Oomius & Cornelis van Poudroyen
Boektitel
Bescherminge des levens, tegens selfs-moorderye [Gebonden met:] De Rijckdom van Godes Genade
Staat
Goed
Publicatiejaar oudste item
1654
Publicatie jaar jongste item
1660
Druk
Eerste druk
Taal
Nederlands
Oorspronkelijke taal
Ja
Uitgever
t' Amsterdam by Jacob Benjamyn / Tot Utrecht door Willem Snellaert
Band
Vellum
Aantal pagina‘s.
736
Afmetingen
15,8×10,8 cm
Nog niet geregistreerd?
Door gratis een Catawiki-account aan te maken, kun je bieden op onze 65.000 bijzondere objecten die iedere week geveild worden.
of Inloggen