[Jan Wagenaar] - Vaderlandsche historie, vervattende de [...] - 1752/1759

Omschrijving
[Jan Wagenaar] - Vaderlandsche historie, vervattende de [...] - 1752/1759
Geïllustreerd, Geschiedenis - Aantal: 21 - Boek

Jan Wagenaar - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af - Amsterdam, Isaak Tirion, 1752/1759- 2e druk- 21 delen - ca 9000 pp -halflederen banden met titelschild en jaartal op voet rug- 21 x 13cm

Conditie: goed. Schaaf- en stootplekken. Iets verlies leder kop ruggen aantal delen. hier en daar wat papierverlies platten (zie foto's). Binnenwerken fris tot verbruind (klein aantal pp), hier en daar een plek, vochtplek in enkele delen. Scheurtje in marge van 6 pp. Streepje/aantekeningen in marge van 8 pp. Scherp kreukje in aantal gravures (zie foto's), Scheurtje onderaan vouw 2 uitslaande gravure. Enkele ezelsoortjes


Bevat in totaal frontispice, 41 uitslaande gravures en 82 portretten (alle aanwezig voor de boekbinderlijsten), 4 kaarten (van de 5 - 1 kaart ontbreekt) en 1 plattegrond - alle afgebeeld.

Handtekening (nageschreven en originele - o.a. Cats, Oldenbarnevelt, Buys, Fagel, ) bij aantal portretten op stukje papier of vellum, verlijmd in marge (zie foto's - alle afgebeeld). Enige handtekeningen zonder portret

Deel 1 - Verlies leder kop rug, binnenscharnieren gedeeltelijk open - boekblok nog vast in band, linkerkneep onderaan ca 4cm ingescheurd - frontispice, 4 uitslaande gravures - Aankomst der Batavieren, Klaudius Civilis bestormt de Romeinen, de Saliërs in Batavia onderpen zich aan Julianus, De Friesche koning weigert zig te laaten doopen) - De kaart ontbreekt

2. Scheurtje in leder ca 1cm bovenaan rug, vochtplek in onderhoek van de eerste 20 pp en in ondermarge van ca de helft van alle pp - Uitslaande kaart van De Vereenigde Nederlanden (scheur lnks bij aanhechting ca 5cm) - 4 uitslaande gravures (Hertog Godfried de Noorman, door graave Everard gedood; Koning Karel de de eenvoudige bevestigt Dirk den I in 't Graafelijk bewind; De Friesche edelman Galama verdedigt zijn regt tegen graave Flris den II met het zwaard; belegering van Damiate)

3.Iets verlies leder kop en staart rug. Binnenscharnier voor iets open - boekblok vast in band.
4 uitslaande gravures
-Moord van graave Floris den Vyfde
- Inhuldiging van den graave van Holland tot heere van Friesland
-Belegering van slot Hagestein door graave Willem den I
- Doorbraak der groote Zuidhollandsche Waard, in ;t jaar 1421

4. Iets verlies leder kop rug. 4 uitslaande gravures
-Oproer te Hoorn
-De zel-nering of het Darink-delven in Zeeland
-Woede van het kaas-en broodsvolk te Haarlem, 1492
-'sGraavenhaage geplonderd door Maarten Van Rossem, 1528

5.Hapje uit leder van kop rug. Titelschildje rechts iets los. Vochtplek bovenaan schutblade, halftitel en schutblad alsmede in boven- en/of ondermarge van ca 150 pp en over een groot gedeelte van het blad vanaf pagina 380 t/m het einde.
2 portretten (Erasmus, Aert van Goes) 2 uitslaande gravures
-Mislukte aanslag der herdooperen op Amsterdam
- Overdragt der Nederlanden door Keizer Karel den V aan zynen zoon Filips

6.Vochtplek in boven- en ondermarge van een groot aantal pp , waarbij de vochtplek in de ondermarge van de eerste 70 pp ook wat blauwig is: ca 1 x 2cm aflopend naar 1cm. Nauwkeurige kaart der vereenigde Nederlandem en kaart van de belegering van de stad Leiden;.
4 portretten ( Adriaan van der Goes, Vigluis van Zuchem van Aytta, Louis van Boisot, Johan van der Does)
2 uitslaande gravures
-t verzoekschrift der edelen overgeleverd aan de landvoogdesse, 1566
De belegering van Haerlem, 1573

7. 3 portretten (Paulus Buis, Filip van Marnix, Willem de eerste)
4 uitslaande gravures
-De raad van Staate te Brussel in hegtenis genomen, 1576
-De groote kerk te Haarlem overweldigd, 1578
-Groningen door den graave van Rennenberg aaan de Spaanschen overgebragt, 1580
-Willem de Eerste, prins van Oranje te Delft doorschooten, 1584

8. 3 portretten (Robert Dudlei, François Maalzon, Maurits prins van Oranje)
4 uitslaande
-Aankomst van de graave van Leicester te Vlissingen, 1585
-Deventer door den overste William Stanlei verraaden aan de Spaanschen, 1587
-De overste Maarten Schenk verdrinkt voor Nieuwmegen, 1589
- Kasteel van Breda verrast door midel van een turfschip, 1590

9. Kaart van de scheepstogten naar Oostindië.
3 portretten(Jacob van Heemskerk, Cornelis van Aarsens, Johannes van Oldenbarneveld))
4 uitslaande gravures
- Graave belegerd door Prins Maurits, 1602
-zes galeien overzeild en in den grond geschoten door de Staatschen, 1602
-Oostende na de overgave aan de aartshertoegen Albertus en Isabella, 1604
- De Spaansche gezanten ontvangen door Maurits, 1608

10. 5 Portretten (Willem Lodewijk, Hugo de Groot, Rombout Hogerbeets, François van Aarsens, Louise de Coligny)
2 uitslaande
-Van Oldenbarveld op 't hofschavot gereed om onthalst te worden, 1619
-Hugo de Groot zig bereidende tot de vlugt uit de Loevensteinsche gevangenis, 162111. Iets verlies leder kop rug.
Kaart der scheepstgiten naar Westindie
6 portretten (Fredrik Hendrik,Pieter Pieterszoon Hein, Ernst Kasimir, Hendrik Kasimir, Willem graaf van Nassau, Johan de Knuyt
1 uitslaande
-De Munstersche vrede beëdigd , 1648

12. 6 portretten (Willem de Tweede, Jacob Cats, Adriaan Pauw, Jan van Galen, Maarten Harpertszoon Tromp, Witte Kornelisz de Witte)
2 uitslaande
-Onderhandeling tusshen 2 afgevaardigden van Amsterdam en de Willem Fredrik, 1650
-Delft na de verwoesting door t springen van de Kruidtooren, 1654


13. 6 portretten (Willem Fredrik, Jacob Baander-heer van en tot Wassenaer, Egbert Meeuwszoon Kortenaar, Kornelis Evertsen, Jan evertsen, Johan Meerman)
1 uitslaande
- Aftekening der Schilderye, ter eere van Kornelis de Witt, ruwaard van Putte, geplaatst op t stadhuis te Dordrecht

14. Scheur boven in leder rug, ca 2cm.
6 portretten (Willem Joseph van Gend, Willem de derde, Kornelis de Witt, Jan de Witt, Piteter de Groot, Michiel de Ruiter)
1 uitslaande
- De broeders De Witt in een vertrek der gevangen poorte in Den Haag overvallen door enige burgers, 1672

15. 7 portretten (Joan Maurits, Aernout van Citters, Koenraad van Beuningen, Pieter de Huybert, Everard van weede, Kornelis Evertsen, Caspar Fagel)

16.Iets verlies leder kop en staart rug
7 portretten (Jacob Hop, Nicolaas Witsen, Gelein Evertsen, Hieronimus van Beveringk, Kornelis Tromp, Menno van Coehoorn, Henrik Kasimir,)
1 uitslaande
=Het huis van Nieuwburg te Riswijk waar 1697 de vrede gesloten is

17. 7 portretten (Koenraad van Heemskerk, willem Bentinck, Godard van Reede, Gerard Kallenberg, Johan Willem Friso, Willem Buys, François Nicolaas Fagel, )

18.Scheur bovenaan in leder rug, ca 1 cm; papierverlies voorplat
5 portretten ( Adriaan van Borssele, Adolph Hendrik, Cornelis Hop, Isaak van Hoornbeek, Simon van Slingeland)
1 uitslaande
-Openbaar gehoor van den heere Cornelis Hop, ambassadeur, 1719

19.4 portretten (Sicco van Goslinga, Daniel de Dieu, Anthony vander Heim, François Fagel)

20. 8 portretten (Unico Willem, Jacob Gilles, Willem de Vierde, Jan van Borssele, Gerard Aarnout Hasselaer, Pieter Steyn, Lodewyk hertog van Brunswyck, Willem de V


21.. Bladwyzer

Deel 1 van Batavieren tot 800
Deel 2 van 9e eeuw tot 1256
Deel 3 van 1256 tot 1442
Deel 4 van 1443 tot 1529
Deel 5 van 1529 tot 1555
Deel 6 van 1555 tot 1574
Deel 7 van 1574 tot 1584
Deel 8 van 1584 tot 1598
Deel 9 van 1598 tot 1609
Deel 10 van 1609 tot 1625
Deel 11 van 1625 tot 1648
Deel 12 van 1648 tot 1660
Deel 13 van 1660 tot 1672
Deel 14 van 1672 tot 1778
Deel 15 van 1679 tot 1689
Deel 16 van 1689 tot 1697
Deel 17 van 1698 tot 1713
Deel 18 van 1713 tot 1729
Deel 19 van 1729 tot 1745
Deel 20 van 1745 tot 1751
Deel 21 bladwyzer.

Wordt aangetekend verzonden.
Kavelgegevens
Object
Boek
Aantal boeken
21
Onderwerp
Geïllustreerd, Geschiedenis
Auteur/ Illustrator
[Jan Wagenaar]
Boektitel
Vaderlandsche historie, vervattende de [...]
Staat
Goed
Publicatiejaar oudste item
1752
Publicatie jaar jongste item
1759
Druk
Herdruk
Taal
Nederlands
Oorspronkelijke taal
Ja
Uitgever
Isaak Tirion
Band
Halfleer
Aantal pagina‘s.
9000
Afmetingen
21×13 cm
Nog niet geregistreerd?
Door gratis een Catawiki-account aan te maken, kun je bieden op onze 65.000 bijzondere objecten die iedere week geveild worden.
of Inloggen