Johannes Morgenster & Johann Hermann Knoop - Werkdadige meetkonst, tonende klaar en beknopt, hoe dat al't gene een Ingenieur en Landmeter te meten voorvallen kan [...] - 1744

Omschrijving
Johannes Morgenster & Johann Hermann Knoop - Werkdadige meetkonst, tonende klaar en beknopt, hoe dat al't gene een Ingenieur en Landmeter te meten voorvallen kan [...] - 1744
Compleet werk over de kunst van de landmeting met de 30 uitvouwbare gravures, volleder met vergulde rug

Johannes Morgenster en Johann Hermann Knoop - Werkdadige meetkonst, tonende klaar en beknopt, hoe dat al't gene een Ingenieur en Landmeter te meten voorvallen kan, wiskonstig en met en zonder Hoekmeting, door de minste moeite gemeten word. Hier by is gevoegt. Een verhandeling van Roeden en Landmaten, in de voornaamste Plaatzen van de Seven Vereenigde Provicnien, en eenige andere daar omtrent leggende plaatzen, gebruikelyk. Voor dezen beschreven door Johannes Morgenster. Nu deze tweede druk, overgezien, vermeerdert en in kopere platen gebrag.
Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1744 - 2e druk - xxiv, 740, (II) en 30 (uitvouwbare) gravures - vollederen band met vergulde rug - afm. 20,5 x 13 cm.

Conditie: Goed. (Lichte) slijtage band, grote schaafplek voor- en achterplat, iets verlies leder aan kop rug welke eveneens wat verdroogd is, titelschildje ontbreekt. Dekbladen gedeeltelijk los, wormgaatje bovenhoek schutbladen voor. Binnenwerk (licht) verkleurd met foxing op aantal pagina's, randen van 2 gravures iets gerafeld, enkel ezelsoortje en/of matige vouw in bovenhoek.

Wordt aangetekend verzonden

Johannes Morgenster 91682-1736)dankt zijn bekendheid aan zijn boek Werkdadige Meetkonst, het standaardleerboek voor landmeters in Nederland gedurende de achttiende eeuw.MORGENSTER, Johannes (Joannes/Jannes), landmeetkundige te Zwolle (Zwolle, 1682 -Zwolle, 1736). Zoon van Roelof Morgensterre en Geesjen Jans. Gehuwd omstreeks 1706 te Zwolle met Janna Morre (?-Zwolle 1719). Johannes Morgenster was een leerling van Gilles Bruist (Nijmegen 1640- Zwolle 1725), die tot 1707 lessen in de wiskunde verzorgde te Zwolle. In 1703 verscheen de eerste editie van Morgenster's Werkdadige Meetkonst, een uitgave in eigen beheer. Waarschijnlijk gaf hij toen dus al les in de praktische landmeetkunde. In 1707 volgde Johannes Morgenster Gilles Bruist op als leraar in de "mattesis, landmetrie, astronomie, navigatie, fortificatie en italiaans boekhouden", en verzorgde hij voortaan de lessen in het "collegium Mathematicum", op de zolder van het Broerenklooster. In het boek Werkdadige Meetkonst geeft Morgenster duidelijke uitleg over het praktisch landmeten. Niet alleen de daadwerkelijke uitvoering van het landmeten komt aan bod, maar ook bespreekt hij de "gereedschappen" die een goede landmeter echt bij zich moet hebben. Hij bespreekt onder andere de landmeterketting, de waterpas en een "getrouwe dienaar". Onderwerpen die Morgenster behandelt zijn onder andere "Van 't meten der onmetelyke distantiën, kaarte-maken, en vestingen afsteken". "Longimetria, of 't meten der onmetelyke afstanden" en over "Altimetria en profundimetria, of 't meten der hoogten en laagten". Ook komen in het boek een tweetal hoofdstukken voor met maten en gewichten van vloeistoffen en materialen. Het boek besluit met een aanhangsel dat de titel: "verhandeling over Roeden en landmaten" heeft meegekregen. Dit aanhangsel geeft een overzicht van verschillende maten die gebruikt werden in de Nederlanden in de 18e eeuw. In het boek refereert Johannes Morgenster geregeld aan de Euclidische meetkunde, maar hij laat zich bovenal inspireren door de praktijk. Hoe de ketting gelegd moet worden, waar de dienaar moet gaan staan en dergelijke praktische zaken krijgen vooral de aandacht. Morgenster kende als landmeter uiteraard de praktische beperkingen die het meten in het veld met zich meebracht en doet daarvan uitvoerig verslag. Het boek is gedurende vrijwel de gehele achttiende eeuw gebruikt als introductie in de landmeetkunde . De eerste druk van de Werkdadige Meetkonst verschenen in 1703 te Zwolle in eigen beheer. Succes volgde al spoedig met een Amsterdamse editie in 1707, en later herziene edities in 1744 (Leeuwarden), 1757 en 1784 (beiden 's Gravenhage). Tot slot verscheen nog een uitgave in 1820 te Amsterdam. Die is echter volledig herzien en aangepast aan de smaak van die tijd; daarnaast was het werk aangepast aan het gebruik van het metrieke stelsel. In de tweede druk van 1744 heeft Johann Hermann Knoop het boek van Morgenster voorzien van een uitvoerige introductie in de achterliggende wiskunde. Alle Euclidische stellingen waar Morgenster naar verwees worden in een lange inleiding uitvoerig uit de doeken gedaan, met vooral veel rekenvoorbeelden, zodat de aandacht ligt op de praktische consequenties voor de landmeter. De houtgravures van de druk uit 1703 werden vervangen door de duidelijkere kopergravures.

Kavelgegevens
Nog niet geregistreerd?
Door gratis een Catawiki-account aan te maken, kun je bieden op onze 50.000 bijzondere objecten die iedere week geveild worden.
of Inloggen